Groeien

Uzelf én uw bedrijf helpen te ontwikkelen en groeien zonder last te hebben van stagnatie; dát is de specialisatie van Juliette Management Advies.

Juliette Management Advies spitst zich vooral toe op de advisering van kleine en middelgrote ondernemingen. Ik voer een analyse uit om te achterhalen waarom de organisatie (of afdeling) niet het beoogde resultaat behaalt. Vervolgens kom ik met een advies voor verbeteringen die wel tot het gewenste resultaat zouden kunnen leiden en uiteindelijk zal ik desgewenst de implementatie van dat advies begeleiden. Dit alles doe ik door kennis en ervaring te delen, door te begeleiden en door zonodig een stuk management over te nemen.

In een vrijblijvend eerste gesprek wordt de aard, de omvang en de te verwachten duur van de werkzaamheden geïnventariseerd en besproken. Per opdracht zal gekeken worden naar de haalbaarheid binnen de gewenste (financiële) kaders.

Geef een reactie