Juliette

 

Juliette Meurs-Troch

Juliette Meurs-Troch

Juliette Meurs-Troch is de kracht achter Juliette Management Advies. Ik heb Management, Economie en Recht gestudeerd aan de Haagse Hogeschool. Mede door deze opleiding is mij duidelijk geworden dat juist het onderzoeken, analyseren, rapporteren, communiceren en adviseren mij erg goed ligt. Dat is dan ook de reden dat ik daarmee verder ben gegaan. Een opleiding tot Academisch Counselor en Coach en aansluiting bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) staan garant voor werken met inachtneming van de ethische codes en het kunnen omgaan met verschillende inzichten, waarden, normen, culturen en tradities.

* * *

In het verleden heb ik allerlei projectwerkzaamheden verricht in diverse rollen en op verschillende niveaus. De variatie en uitdagingen in de verschillende werkzaamheden heeft mij nog het meest aangesproken. Mijn eigen ervaringen als zelfstandig ondernemer hebben mij ertoe gebracht me in te willen zetten voor andere zelfstandig ondernemers. Advisering vanuit het oogpunt van de ondernemer zelf is één van de mogelijke manieren om anderen te helpen. Coaching en Counseling is een tweede. Mijn ervaring heeft geleerd dat deze aspecten ook wel enigszins met elkaar zijn verweven. Omdat er op dat vlak weinig gedaan wordt voor ondernemers, heb ik gemeend me daar op te moeten richten en in te moeten specialiseren.

Discretie, een flexibele instelling, stressbestendigheid en een 100% bereikbaarheid (ook buiten de gangbare kantooruren) vind ik belangrijk, evenals relatieopbouw en -onderhoud. Wat mijn persoon betreft kan ik verder zeggen dat ik initiatiefrijk ben, resultaatgericht, goed in plannen en organiseren, in het bezit van een groot improvisatievermogen en een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Ik ben leergierig, (klant)vriendelijk en een vrolijk persoon, en serieus in mijn werk.

Geef een reactie